Thoả thuận sử dụng website KOLOWORK.COM

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trang web này được điều hành bởi TIIM® GROUP. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang website này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang website. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang website này dưới bất kỳ hình thức nào.

Lưu ý rằng trang website này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.

Những thông tin và mức giá trên trang website này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang website này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Chúng tôi có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang website này hoặc nội dung của nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

2. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang website này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang website và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

3. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG WEBSITE WWW.KOLOWORK.COM

Khi sử dụng trang website này, xin vui lòng đồng ý rằng:

1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.

2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.

3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.

4. Khi thực hiện giao dịch booking qua website này, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi. Các ràng buộc pháp lý bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, phí hủy và phí thay đổi phải thanh toán nếu booking bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

5. Không được sử dụng trang website này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.

6. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.

7. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

4. BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về TIIM® GROUP. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu TIIM® GROUP và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của TIIM® GROUP trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của TIIM® GROUP. Bạn không có quyền và không được cấp phép sử dụng thương hiệu TIIM® GROUP.

Kolowork

center@kolowork.com

KOLOWORK là không gian làm việc chia sẻ mang phong cách riêng, là văn phòng linh hoạt với thiết kế truyền cảm hứng, là giải pháp khởi nghiệp ngay hôm nay. KOLOWORK được vận hành bởi TIIM® GROUP.

Điện thoại: 0399 166 167

© Copyright KOLOWORK. All Rights Reserved.

Công ty TNHH Tập Đoàn TIIM

Số ĐKKD 0312032800 do Sở KHĐT Tp. HCM cấp ngày 01/11/2012

Địa chỉ: 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

Kolowork.com - đã thông báo Bộ Công ThươngKolowork.com - đã thông báo Bộ Công Thương