CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Trong các trường hợp sau, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được thay đổi dịch vụ hoặc huỷ dịch vụ trong thời gian sớm nhất:

Quý khách cần thay đổi dịch vụ

Quý khách cần huỷ dịch vụ

Lỗi do nhầm lẫn của nhân viên tư vấn