CHÍNH SÁCH THANH TOÁN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KOLOWORK

Thời hạn thanh toán:
- Đối với dịch vụ phòng họp, phòng hội thảo, phòng đào tạo...: Thanh toán đủ 100% ít nhất 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ.
- Đối với dịch vụ văn phòng ảo, bàn làm việc: Thanh toán đủ 100% vào mỗi đầu kỳ.

Các hình thức thanh toán:
- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt tại quầy
- Thanh toán bằng cà thẻ tại quầy
- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

• Lưu ý: Nội dung chuyển khoản ghi rõ theo cú pháp: "Số_đt tt dịch_vụ ngày dd/mm/yyyy".
Ví dụ: 0912345678 tt phòng họp ngày 01/12/2021

Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận dịch vụ trong vòng 24 tiếng. Nếu sau thời gian 24 tiếng mà chúng tôi không xác nhận dịch vụ hoặc phản hồi, quý khách có thể gửi khiếu nại trực tiếp về công ty.

Đối với khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thường xuyên, định kỳ số lượng lớn để kinh doanh, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có chính sách giá cả hợp lý. Và việc thanh toán sẽ được thực hiện theo hợp đồng.

Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp, chất lượng dịch vụ chu đáo.